Hiển thị tất cả 5 kết quả

Microphone

Microphone là phụ kiện tất yếu của bất kì streamer hay tiktoker nào, chất lượng microphone cũng sẽ thể hiện được độ đầu tư cũng như quyết tâm gắn bó với nghề của họ.