Màng lọc âm SE Electronics RF Pro chính hãng

1,950,000

Bộ lọc SE Electronics được lắp thủ công trong nhà máy của họ. Chúng không được sản xuất hàng loạt bởi một đội quân máy móc mà được sản xuất để tồn tại lâu dài